مبلمان شهري كيان افروز | ارائه کلیه خدمات و تجهیزات شهری، مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

خبرنامه

جدید ترین اخبار سایت دنبال کنید

بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری(مورد مطالعه نواحی سه و هفت منطقه یک تهران)

1398/2/14 10:12:42

کیفیت به عنوان یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه طراحی مبلمان شهری از جنبه نظری و علمی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار می باشد. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه کمبود کیفیت که در حال حاظر بیشتر محیط های شهری کشور ما با آن روبرو است. از نظر عملی موضوع کیفیت به یکی پرسش های اساسی تبدیل شده است. بطوریکه بسیاری از شهروندان نگرانی خود را از کمبود کیفیت در عناصر مبلمان شهری ابراز نموده اند. استانداردسازی با کیفیت مبلمان شهری در مطلوبیت فضا، پایداری بیشتر مبلمان شهری، افزایش کارایی این عناصر، ارتقای سطح رضایتمندی و ایجاد محیط آرام

بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری(مورد مطالعه نواحی سه و هفت منطقه یک تهران)1398/2/14 10:12:42

تعاریف و دسته بندی های مبلمان شهری

1398/2/14 9:57:30

مبلمان واژه ای فرانسوی و به معنای مجموعه اثاث و دکوراسیون می  باشد. دامنه ی مفهومی وکار بردی این واژه بسیارگسترده است، رایج ترین ترکیب مبلمان شهری است.  مبلمان شهری به مجموعه ای از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها و عناصری گفته می شود که چون در شهر، خیابان و درکل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند. مبلمان شهری را می توان در چهارگروه اصلی بخش نمود: مبلمان خیابانی مبلمان پارکی مبلمان ترافیکی سازه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی مبلمان پارکی مجموعه ای از مبلمان شهری است که شامل وسایل

تعاریف و دسته بندی های مبلمان شهری1398/2/14 9:57:30

مناسب سازی مبلمان های شهری متناسب با نیازهای معلولان و جانبازان

1398/2/14 9:48:39

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده، برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. چنین محیطی با گوناگونی بسیارف آزادی انتخاب به افراد می دهد و زمینه ی خلاقیت آنان را فراهم می آورد. فضای شهر حداکثر ارتباط را با مردم و زیست گاه پیرامونشان برقرار می سازد و امکانات مناسب برای در اختیار گذاردن تمام اینها در دست دارد.  در فضای میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد. تجهیزاتی که همچون

مناسب سازی مبلمان های شهری متناسب با نیازهای معلولان و جانبازان1398/2/14 9:48:39

اولويت بندي تعمير و نگهداري تابلوهاي ترافيكي راهها

1398/1/27 5:48:11

براي انجام رانندگي صحيح لازم است رانندگان داده هاي ورودي را كه اكثراً ديداري هستند دريافت و پردازش كنند و در موقعيتهاي مختلف مناسبترين تصميم را اتخاذ نمايند. بنابراين رانندگي يك امر اطلاعات- وابسته است و راننده نياز دارد تا علائم را مشاهده نموده و از آنها به عنوان ورودي براي تصميمگيري استفاده كند. بررسي وضعيت كيفيت اطلاعرساني تابلوها به كاربران راه و كيفيت تابلوهاي يك مسير در مورد نياز به تعمير و نگهداري و تعويض آنها، هميشه يكي از مسائل پيشروي مهندسين ترافيك بوده است. محدوديتهاي مالي ايجاب ميكند كه بودجهها و امكانات تعمير و نگهداري به راههاي

اولويت بندي تعمير و نگهداري تابلوهاي ترافيكي راهها1398/1/27 5:48:11

رنگ در شهر با رویکرد ایجاد تنوع وسرزندگی در فضای شهری

1398/1/27 5:29:53

در شهرهاي گذشته، رنگهاي طبيعي مصالح محلي بناها و تركيب آن با طبيعت موجود به شهر چهرهاي هماهنگ و همگون مي بخشيد به طوري كه با روحيه، اقليم و فرهنگ آن مردم نيز تطبيق ميكرد؛ و عليرغم تفاوت در مقياس و عملكردها، نوعي وحدت كلي در سراسر شهر به وجود ميآمد. هر شهر هويت رنگي خاص خود را داشت. بنابراين، نقش رنگ در شهر هم به لحاظ نمادين و اعتقادات مذهبي و سنتي ساكنان، و هم ايجاد آرامش رواني و هم به لحاظ عملكردي و هماهنگي با زمينه و شخصيت بنا و محيط اطراف، مطلوبيت فضايي را ايجاد مي

رنگ در شهر با رویکرد ایجاد تنوع وسرزندگی در فضای شهری1398/1/27 5:29:53

تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر

1398/1/27 5:05:59

نحوه حضور نور در محیط نقش بسیار موثری در چگونگی کنش ها و واکنش ها دارد. در نتیجه شناخت نور و نحوه اثرگذاری آن بر افراد منجر به برخوردی آگاهانه در طراحی زیست محیطی انسان شود. پس طراح با توجه به این آگاهی ها می تواند به روش های مختلف بر روحیات اثر بگذارد و به آن ها جهت دهد. نورپردازی یا به عبارتی بهتر علم نورپردازی امروزه بسیاری از اصول و معیارهای خاص و قوانین پیچیده فیزیکی را در بر می گیرد. در این میان، به بررسی تکنیک های موجود در نورپردازی محیط بیرون می پردازیم. امنیتی: هدف

تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر1398/1/27 5:05:59

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان

1396/8/10 1:32:59

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب میشود که کمیت و کیفیت زيبايی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زيبا و سالم دارد شهری که در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی شهری، سلامت،آسايش و زيبايی میباشد لذا دستیابی به هر سه مورد، در کنار توجه به طراحی دلپذير فضای شهری به دقت و حوصله در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری است. از آنجا که سه هدف اصلی برنامهريزی

رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان1396/8/10 1:32:59

گرافيك محيطي و مبلمان شهري

1396/8/10 1:30:40

سطلهاي زباله عناصري از مبلمان شهري هستند، كه علاوه بر نقش كاربردي، بر زيبايي محيط و هويت بخشـي آن تأثيرگذارند. امروزه با توجه به شيوههاي مختلف دفع زباله و بازيافت، جداسازي زبالهها از محل توليد از كاركردهـاي ديگر سطلهاي زباله ميباشد. حجم عظيمي از زبالههايي كه امروزه توليد ميشوند، قابل بازيافـت و بازگردانـدن بـه چرخه مصرف هستند. در ايران درصد بسياري از ايـن مـواد بـه دليـل عـدم جداسـازي مـواد گونـاگون موجـود در پسماندها به روشهاي ديگري دفع ميشوند. توجه به گرافيك محيطي در طراحي و بهكـارگيري سـطلهـاي زبالـه شهري در كنار رعايت شاخصههاي مبلمان شهري ميتواند

گرافيك محيطي و مبلمان شهري1396/8/10 1:30:40

تاریخچه ی دستگاه ورزشی

1396/8/10 1:29:52

ورزش و تفریح، عاملی مهم در تامین سلامت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت است. ورزش های همگانی مانند پیادهروی، ک.ه پیمایی، ورزش صبحگاهی در پارکها و محلات و بازیهای محلی و بومی، از جمله فعالیتهایی است که افراد با حداقل امکانات میتوانند به آن بپردازند. این کار علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر افزایش روحیه نشاط در جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد دارد، نقش بسیار موثری نیز در ارتقای سلامت جامعهو کاهش بیماریهای قلبی و غروقی دارد. لذا به دلیل

تاریخچه ی دستگاه ورزشی1396/8/10 1:29:52

نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگر

1396/8/10 1:29:17

جایگاه نقش مبلمان شهري و منظر شهري در توسعه گردشگري شهري« این گونه بیان میدارد: از عواملی که موجب جذب گردشگران میباشد المانها و مبلمان شهري میباشد ایران به لحاظ منابع گردشگري در رده 11 و از لحاظ تنوع جاذبههاي طبیعی رتبه پنجم در جهان را داراست بیشتر این منابع طبیعی و تاریخی در فضاهاي شهري واقع شده و جز بافت تاریخی شهرها محسوب میشود امروزه این فضاها بهعنوان جاذبههاي گردشگري عمل میکنند و داراي بازدیدکنندگان فراوانی هستند که باید جهت ساماندهی فضایی مراکز گردشگري به طراحی، توزیع، پراکنش و جانمایی عناصر تجهیزات عمومی و رفاهی

نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگر1396/8/10 1:29:17
مبلمان شهری کیان افروز