معيارها و مؤلفه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در پارك ها

1399-9-15 08:58:21 +00:0015ام آذر, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

معيار معيارهاي سنجش معيار ها در پارك ها ایمنی 1-وضعيت قرارگيري فضاهاي مختلف در پارك نبود استقرار زمين بازي كودكان در مجاورت خيابان نبود استقرار فضاهاي تجمع در معرض نور شديد آفتاب استقرار مكان استراحت والدين در مجاورت فضاي بازي

سنجش وضعيت بهداشت، ايمني و محيط زيست براي پارك هاي شهري

1399-9-15 08:22:08 +00:0015ام آذر, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

مؤلفه هاي اصلي معيارهاي استخراج شده آرامش و آسايش تناسب مصالح مورد استفاده در پارك با فعاليت ها ايمن كردن زمينهاي بازي ايمن كردن تجهيزات عمومي پارك وضعيت سيستم روشنايي در پارك ها بهداشت و پاكيزگي وضعيت پارك از نظر

مصالح نیمکت ها

1399-8-6 12:14:48 +00:006ام آبان, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

برخی مواد سطوح دلپذیری را برای نشستن بوجود می آورند، چوب خصوصاً چنین ماده ای است. فلزات و سنگ گرچه عملی هستند ولی برای نشستن حتی برای مدت کوتاهی سرد و نامطلوب هستند. چوب هم برای اماکن قدیمی و هم

انواع نیمکت ها

1399-8-6 12:08:52 +00:006ام آبان, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

نیمکتهای بدون پشتی در تکمیل فضاهای معماری ساخت عمومیت بیشتری دارند.اکثر نشستگاهها اهداف زیبایی شناسی و تزئینی دارند و کمتر به راحتی انها فکر شده است .نزدیک کردن انها به اجزای تندیس وار در محوطه های مورد نظر طراحان عرف

نحوه قرارگیری نیمکت ها در فضاهای عمومی

1399-8-6 12:03:33 +00:006ام آبان, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

نیمکتها  را می توان به طرق مختلف تنظیم کرد : به طرف هم دیگر جهت محاوره به طرف خارج و یا پشت به پشت جهت نظاره مناظر نشستن در کانون توجه و فعالیت مانند میدانها و تفریحگاهها نیمکتهائی که در

پیشینه صندلی و نیمکت در ایران

1399-8-6 11:54:09 +00:006ام آبان, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

پیشینه صندلی در ایران بی گمان در اندیشه بسیاری از ما میز و صندلی یک ره آورد اروپایی یا غربی و به گونه ای دیگر بخشی از فرهنگ تحمیلی غرب است. اما هنگامی که با نگاهی گذرا به پیشینه نزدیک

چراغ راهنمایی و رانندگی با پیکان راهنما

1399-6-24 07:45:57 +00:0024ام شهریور, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

برخی از چراغهای راهنمایی و رانندگی علاوه بر چراغهای  دایره شکل دارای پیکانهایی می باشند. این پیکانها به منظور کنترل جهت حرکت ترافیک که قصد گردش در تقاطع ها هم دارند می باشند. اگر شما می خواهید مستقیم به مسیر

چراغ راهنمایی و رانندگی

1399-6-24 07:20:22 +00:0024ام شهریور, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

چراغ راهنمایی و رانندگی به منظور منظم کردن و کنترل ترافیک نصب می شود. رانندگان موظف به رعایت فرمانهای چراغ ها می باشند. این فرمانها در واقع چراغهای رنگی هستند که در یک ردیف قرار داشته و به ترتیب روشن

انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

1399-6-24 06:39:41 +00:0024ام شهریور, 1399|دسته‌ها: دسته بندی نشده|

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی: این تابلوهای بیشتر به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز رنگ مشخص می گردندو نوع ممنوعیت را نشان می دهند. برخی از تابلوها همچون (تابلوی ایست)، (حق تقدم عبور با شما)، (خیابان اصلی)، (مسیر کامیون

مبلمان شهری کیان افروز عرضه انواع مبلمان های شهری پایه چراغ خیابانی برج نوری نیمکت پارکی