وسایل بدنسازی معلولین

ست ورزشی معلولین یا دستگاه های بدنسازی پارکی معلولین یکی از مهم ترین ابزارهای بستر سازی شرایط جهت تامین نیازهای حرکتی و ورزشی معلولین و جانبازان گرامی در سطح فضای شهری است.
استفاده از ست ورزشی معلولین هم مانند ست ورزشی پارکی در فضاهای باز عمومی می تواند عامل محرک موثری باشد تا افراد معلول را به سطح جامعه کشانده و آنان را در ورزش، تحرک و انجام فعالیتهای بدنی مستقل سازد.
هدف از تولید ست ورزشی معلولین، ایجاد تحرک برای معلولین است که سبب شود تا حد امکان سلامتی آنها برگشته و با انجام ورزش و فعالیت بدنی مستمر، به مرور زمان به توانمندیهای آنان افزوده شود. از نظر روحی هم حضور در جامعه، فضاهای باز شهری و اماکن ورزشی سبب کاهش استرس شده و از منزوی شدن این عزیزان جلوگیری می شود.
عموماً ست ورزشی معلولین در 12 تکه ( قطعه ) تولید می شود ولی با توجه به مجهز بودن مجموعه به امکانات و تجهیزات مدرن آمادگی تولید دستگاه های خاص و طرح های جدید از سمت مشتری وجود دارد.

مبلمان شهری کیان افروز عرضه انواع مبلمان های شهری پایه چراغ خیابانی برج نوری نیمکت پارکی
شینگل