• ابعاد 270*400*160 سانتی متر
  • اسکلت قوطی 4*4
  • کف ایستگاه ورق آج دار به ضخامت 3 میل
  • قسمت ال ایستگاه ورق به ضخامت 4 میل با برش سی ان سی
  • پشت ایستگاه ورق به ضخامت 1.5 میل
  • صندلی با ورق به ضخامت 6 میل با برش سی ان سی
  • رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک