• جعبه مرکزی
  • جنس بدنه‌ی جعبه‌فرمان مرکزی از ورق با جنس آهن روغنی و ضخامت1/5 میلی‌متر با پوشانندگی رنگ استاتیک
  • ابعاد 20*40*30 جهت نصب 8 ریسه
  • ابعاد 20*50*40 جهت نصب 9 الی 16 ریسه
  • ابعاد 20*70*50 جهت نصب 17 الی 32 ریسه
  • ابعاد 20*70*55 جهت نصب 33 الی 48 ریسه
  • ابعاد 20*70*60 جهت نصب 49 الی 64 ریسه