• دستگاه پرش ارتفاع
  • ضخامت لوله ها 5-2 میلیمتر
  • بلبرینگ درجه 1
  • جوشکاری CO2
  • بتونه کاری پیش از رنگ
  • رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک
  • رکاب ها و پدال ها چدنی
  • مزایای استفاده: کشیدگی کلیه عضلات و افزایش قد، کشیدگی عضلات دست و زیر بغل