• دستگاه چهار فرمان
  • ضخامت لوله ها 5-2 میلیمتر
  • بلبرینگ درجه 1
  • جوشکاری CO2
  • بتونه کاری پیش از رنگ
  • رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک
  • رکاب ها و پدال ها چدنی
  • مزایای استفاده: موجب ازدیاد فشار و انعطاف پذیری ماهیچه شانه، بهبود ویژگی های متعدد مفاصل  آرنج، شانه و مچ، بهبود ماهیچه های منقبض و لخت شده، جلوگیری از بیماریهای مفاصل آرنج