• قابلیت جذب آب و هدایت آن به سمت ره کشی
  • قابلیت انعطاف پذیری خوب و جذب ضربه ناشی از سقوط از ارتفاع
  • مقاوم در مقابل سایش و تغییر فرم
  • عایق در مقابل الکتریسیته
  • قابلیت جذب صدا و ارتعاش
  • قابلیت نصب سریع و آسان
  • ضخامت های 20-25-30-40-43-50-63 میلیمتر
  • مقاوم در دمای 40- الی 80+ سانتیگراد
  • نشکن