انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی:

این تابلوهای بیشتر به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز رنگ مشخص می گردندو نوع ممنوعیت را نشان می دهند. برخی از تابلوها همچون (تابلوی ایست)، (حق تقدم عبور با شما)، (خیابان اصلی)، (مسیر کامیون حامل مواد خطرناک)، (رعایت حق تقدم) و … دایروی شکل نیستندولی در همین گروه قرار دارند.

تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری:

این تابلوها بیشتر به شکل مثلث با نوار حاشیه ی قرمز رنگ و زمینه سفید طراحی می شوند و نوعی خطر را هشدار می دهند.

تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری:

تابلوهایی هستند که حاوی توصیه ای عمومی بوده، در رنگ های سفید، سبز، قهوه ای، زرد، آبی و به شکل های مثلث، دایره، مستطیل، مربع و … طراحی می گردند. این تابلوها به دو دسته زیر تقسیم می شوند.

الف) آگاهی دهنده دستوری: تبعیت از این تابلوها الزامی و در صورت عدم توجه رانندگان مرتکب خلاف و نقض قانون می گردند.

ب) آگاهی دهنده غیر دستوری: این تابلوها رانندگان را برای دسترسی به مسیر مورد نیاز و سایر نیازهای ترافیکی راهنمایی می نمایند.

منبع: کتاب آیین نامه، سال 1399

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *