انواع مبلمان شهری

انواع مبلمان شهری:

1-اطلاع رسانی: ستونهای تبلیغاتی (موریس)، نقشههای شهر یا مترو یا …، ساعت، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای اطلاع رسانی رایگان، تابلوهای نامگذاری (معابر، میادین)، تابلوهای جهتدهنده و راهنما، علائم ترافیکی، تابلوهای هشداردهنده، خطوط عابران پیاده، گل میخها، میلههای هشداردهنده، تابلوهای پیام دهنده، تلویزیونهای شهری، داربست اطلاعرسانی، تابلوهای سردر مغازهها، تابلوهای پزشکان، پرده و آویزهای اطلاعرسانی، تابلوهای مکاننما (مسجد، بیمارستان و …)، پلاک ها و نشانگرها.کیوسکهای عرضه(روزنامه، گل ،مواد غذایی و…، کیوسک فروش بلیط، کیوسک تلفن، کیوسک مأموران

پلیس، ورودی مترو و قطار شهری، کیوسک اطلاعرسانی و راهنمای توریست، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه تاکسی، کیوسکهای کنترل وبازرسی، ایستگاه راهآهن و سکوی پلیس.

3- تغذیه و توزیع: ترانسفورماتور، خطوط انتقال وتیرهای هوایی (برق و تلفن)، دستگاههای توزیع اتوماتیک، صندوق ارتباطات- آبخوریها- روشویی و دستشویی ها، فواره و آبنما، آب پخش کنها،پستهای آتشنشانی، علمکهای گاز، پستهای تلفن، دستگاه عرضه روزنامه و دستگاه عرضه مواد خوراکی.

4-تزیینی: گلدان و گلجای، سبدهای تزئینات، میلههای نصب پرچم، میلههای نصب رژی و ریسه، پرچم، پارچه و آویز و عناصرتزیینی بادی

۷

5-روشنایی: چراغهای راهنمایی و رانندگی، چراغهای خیابان،چراغهای تزیینی، عناصر نورانی (درخت، حجم و …)نورافکنهای میدانی و چراغهای پارکی وکوتاه.

6- نقل و انتقال: پله برقی، پیادهرو، پل متحرک عابر پیاده و پلکان.
7- تخلیه و جمعآوری: آبریزگاه، سطلهای زباله، مخازن تفکیک زباله، مخازن جمعآوری زباله، سطلهای شن و ماسه، صندوقهای پست و صندوقهای صدقات.

8- موانع و راهبند: جدول، تیرک، نرده و حفاظ، حصار وپرچین، گارد ریل و راهبند.
9- عمومی: سنگفرش، شبکه پای درخت، حصار و محافظ درخت، صندلی، نشیمنگاه، یادمانها، احجام، پلها و دریچههای فاضلاب.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *