بررسی وضعیت مبلمان شهری قلعه تل

از زمانی که شهرها شکل گرفتند، مبلمان شهری هم به وجود آمد. امروزه مبلمان شهری به عنوان یک هنر زیبا کننده شهر در صدد است گرافیک شهری ر ا که تاکنون چندان به آن توجه نشده سازمان دهی نماید.

مطمئناً سازمان دادان و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و مسائل شهری و سپس برنامه ریزی برای آن میباشد  به مرور زمان که شهرها رشد و گسترش پیدا کردند، مبلمان شهری کم کم نمایان شده، امروزه مبلمان شهری به عنوان هنر زیبا شناسانده درصدد است، گرافیک شهری را که تا کنون چندان به آن توجهنشده ساماندهی نماید. برنامه ریزی ناقص، مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی)، عدم دسترسی، عدم مکانیابی و استقرار مناسب و عدم توجه به دوام و پایانی مبلمان شهری همواره در مبلمان استفادهشده و در شهرها قابل رویت است . چنین مشکلاتی در شهرهای ایران و شهر باغملک کاملاً قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر که محدوده شهر قلعه تل را در بر می گیرد علاوه بر مشکلات و نواقص عنوان شده در بالا مشکلاتی دیگر نظیر عدم رعایت اصول زیبایی شناسی و تخریب گرایی نیز موجب عدم پذیرش و استقبال اقشار مختلف از مبلمان موجود محسوب میشود، که روزانه جمعیت زیادی از آن استفاده میکنند؛ اما همچنان در این شهر عدم مکانیابی، عدم دسترسی به مبلمان و زیبایی شناسی مبلمان دچار خلل است و نتوانسته پاسخ گوی مردم و حسن زیبایی شناسی مورد نیاز آنها که در محیط آن را جستجو می کنند باشد. با توجه به این مسئله به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه به دنبال پاسخیابی به سولات زیر هستیم.

۱ – وضعیت مبلمان شهری شهر قلعه تل چگونه است؟

۲ – آیا مبلمان شهری موجود در شهر قلعه تل از نظر کمی و کیفی توانسته پاسخگوی نیازهای مردم باشد؟

۳ – آیا در مبلمان موجود در شهر قلعه تل پارامترهای پراکندگی، استقرار و دسترسی رعایت شده است؟

 

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *