بررسی وضعیت مبلمان پارک ها و فضای سبز در شهر اهواز (نیمکت و سطل زباله) مطالعه موردی پارک ها و فضای سبز سواحل کارون

مبلمان شهری در جهان، مقوله جدیدی است که با قدمت کوتاه خود، امروز توانسته است، از حوزه خدمات شهری باله سایر حیطه های دیگر از قبیل فرهنگ، سنت، توریسم و غیره راه یافته، ; محوریت و اهمیت خاصی برخوردار شود ، این عناصر مجموعه ای از تجهیزات شهری و تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در شهر و خیابان ارتقاء می بخشد. در بررسی سیر تحول این مجموعه و سابقه تلاش های پیشین، آنچه که قابل ذکر است، ارتباط تنگاتنگ تاریخی و تفکیک ناپذیر این عناصر با خاستگاه خود است. خیابان، کوچه، میدان، پارک و در کلی خود شهر، خاستگاه های نخستین انواع مبلمان هستند. تاثیرات مستقیم و مشخصی هر شهری بر مجموعه عناصر و فضاهایش ،کسی پوشیده نیست.
در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دست اندرکار کشور، برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را به عنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار، مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیراستاندارد در این زمینه، به هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیطهای شهری دامن میزنند. از طرف دیگر مبلمان موجود نیز به دلیل مشکلات فرهنگی (تخریب گرایی) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب، کاربران را با مشکلات عدیدهای روبهرو ساخته است . چنین مشکلاتی در مورد وضعیت مبلمان کلانشهرهایی همچون اهواز نیز به چشم می خورد؟ مسائل و مشکلاتی نظیر تخریب مبلمان، دسترسی نامناسب برای اقشار مختلف جامعه، عدم رعایت اصولی زیبایی شناسی، مکان یابی نامناسب و غیره موجب تنزل کیفیت مبلمان به ویژه مبلمان های واقع در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز شده است. با در نظر گرفتن شرایط مختلف طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در این شهر، به نظر می رسد استانداردها و ضوابط مبلمان که مطابق با چنین شرایطی باشد لحاظ نگردیده است.
با توجه به قابلیتهای فراوان رودخانه ی کارون در شهر اهواز و پارکها و فضاهای سبز سواحل آن نواحی مورد مطالعه ی تحقیق) که در زیباسازی سیما و منظر شهر اهواز و خلق کمربندهای سبز طبیعی در حاشیه ی این رودخانه تاثیر گذار است، بهبود وضعیت کمی و کیفی مبلمان به ویژه نیمکتها و سطلهای زباله که معمولا مهمترین عناصر مبلمان در پارک ها و فضاهای سبز عمومی محسوب می شوند، زیبایی این منظره را دوچندان نموده و آسایش و راحتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت. از این رو، یکی از مهم ترین اهداف مقاله های حاضر ارتقاه وضعیت مبلمان در پارک ها و فضاهای سبز در راستای حفظ زیبایی فضاهای عمومی و ساماندهی آنها در حواشی رودخانه ی کارون و به طور کل در شهر اهواز می باشد. در این مقاله، ضمن ارائه تعاریفی از مبلمان شهری و انواع آن و همچنین مختصری از ملاحظات و ضوابط مربوط به طراحی، نصب و مکان یابی مبلمان به خصوصی، نیمکت ها و سطلهای زباله، به بررسی وضعیت کمی (تعداد و پراکنش) و کیفی نیمکت و زباله دان در نواحی مورد مطالعه ی تحقیق با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسش نامه و مشاهده) پرداخته شده است.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *