بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری(مورد مطالعه نواحی سه و هفت منطقه یک تهران)

کیفیت به عنوان یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه طراحی مبلمان شهری از جنبه نظری و علمی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار می باشد. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه کمبود کیفیت که در حال حاظر بیشتر محیط های شهری کشور ما با آن روبرو است. از نظر عملی موضوع کیفیت به یکی پرسش های اساسی تبدیل شده است. بطوریکه بسیاری از شهروندان نگرانی خود را از کمبود کیفیت در عناصر مبلمان شهری ابراز نموده اند. استانداردسازی با کیفیت مبلمان شهری در مطلوبیت فضا، پایداری بیشتر مبلمان شهری، افزایش کارایی این عناصر، ارتقای سطح رضایتمندی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان، نقش مهمی خواهد داشت. محدوده مطالعاتی این پژوهش شامل، خیابانهای اصلی منتهی به میدان تجریش واقع در نواحی 3 و 7 از منطقه یک شهر تهران می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، تلفیقی از مطالعات اسنادی و روش پیمایشی (میدانی) و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان ها است. که پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه (380 مورد) و طبقه بندی آن اقدام به تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) در محیط نرم افزار spss نموده و به بررسی میزان کیفیت موجود عناصر مبلمان شهری محدوده مطالعاتی در منطقه یک پرداخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، در برنامه ریزی این عناصر شهری در سطح منطقه نقاط قوت چندانی به چشم نمی خورد بطور مثال فقدان یا عدم وجود کیفیت در آبخوری، سرویس بهداشتی، نیمکت، سرپناه ایستگاه اتوبوس و غیره از جمله موارد ذکر شده توسط شهروندان منطقه می باشند. از بخش های دیگر این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری فرهنگ، عرف جامعه و مذهب بر شهروندان منطقه (بویژه بانوان) جهت عدم استفاده آنان از نیمی از مبلمان های شهری در فضاهای روباز شهری است. نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در قالب توزیع پرسشنامه نشان می دهد، رضایتمندی شهروندان منطقه از کیفیت مبلمان موجود ناراضی می باشند. و نیز همچنین جامعه آماری اذعان داشتند، فرهنگ عرف جامعه و مذهب در حد زیادی از عوامل مهم و موثر در استفاده یا عدم استفاده شهروندان (بویژه بانوان9 از انواع عناصر مبلمان شهری- تفریحی در فضای باز شهری و مکان های عمومی می باشند. لذا به هنگام طراحی مبلمان شهری باید عوامل مذکور مورد توجه قرار گیرند.

زهره یوسف زاده ، جابر پارسایی ، راحله افشار، بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان شهری(مورد مطالعه نواحی سه و هفت منطقه یک تهران)

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *