تعریف مبلمان شهری

ه مجموعه امکاناتی که در شهرها، خیابانها، میادین، پارکها و فضاهای باز شهری جهت استفاده عمومی وجود دارد. از جمله نیمکتها، باجههای تلفن، صندوقهای پستی، سطلهای زباله، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه تاکسی، سرپناهها و … که در مکان های مناسب شهری ومتناسب با نحوه استفاده، به منظور برقراری آسایش، زیبایی و آرامش، رفاه وامنیت شهری قرار دادهاند، مبلمان شهری می گویند. (جلیلوند،(۴:۱۳۹۰ از آنجایی که مبلمان شهری جزء مهمی از ساختار یک شهر و قسم عمدهای از عناصر تشکیلدهنده یک شهر،
بخشی از ارزش های زیبایی شناختی و عناصر مرتبط با هویت آن محسوب میشوند بنابراین در زیباسازی، هماهنگی، نظم و آسایش روحی و روانی افراد در یک شهر و یا یک خیابان نقش بسزایی دارد. طراحی مبلمان شهری نه تکرار پذیر است نه تقلید بردار، بلکه هر وسیله یا عنصری را باید در پیوستگی کامل با محیط و منظر همان خیابان و در پیوند نزدیک با کلیت طراحی شهری آن تهیه کرد.( ملک، بی تا)

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *