خوانایی عناصر شهری

خوانایی مبلمان شهری از مبحث های مهمی است که می بایست به آن توجه ویژه ای نمود خصوصا در استفاده از تابلوهای رانندگی شهری هر چقدر خواناتر و ساده تر باشد بیشتر مورد استفاده و رضایت هستند و قابل تشخیص بودن مبلمان های بزرگ مقیاس نظیر آلاچیق، سایبان ها و باجه های پست از اهمیت زیادی برخوردار هستند. خوانایی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سیمای شهری کیفیت و معیاری است که می تواند بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد تاثیر بگذارد. خوانایی مفهومی است که از سوی طراحان شهری مانند کوین لینچ صاحب نظر آمریکایی مطرح شده است بر پایه این مفهوم اگر تمهیدات کالبدی و طراحی یک شهر با برنامه ریزی اصولی صورت گیرد شهروندان قادر خواهند بود نقشه ذهنی (سیما یا تصویر ذهنی) واقعی تری از شهر ترسیم کنند در شهر خوانا حتی شهروندان ناآشنا به فضاهای شهری می توانند بدون سرگشتگی شهر را شناسایی کرده و با استفاده از نشانه های ساده مسیریابی کنند. برای درک سازو کارهای شناخت ما از محیطمان و شیوه های به یاد آوردن موارد آن، تحقیقات گسترده ای انجام شده است. شیوه اصلی کار برای نیل به این هدف ترسیم نقشه ذهنی است، یعنی پدیدار ساختن تصویر ذهنی محیط که افراد به ان شکل می دهند و از آن به عنوان رفتارشان در شهر، استفاده می کنند.

مینویی و همکاران، 1393. مدنی پور، 1378.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *