روش های جمع آوری زباله شهری

جمع آورى زباله

در روش سنتى جمع آورى زباله كه در همۀ شهرهاى ایران یكسان است، كیسه‌هاى زباله به وسیله وانت‌هاى حمل زباله از جلوى منازل جمع آورى و مستقیما به محل دفن زباله منتقل مى شود. در تهران، وانت‌هاى پر از زباله ابتدا به مراكزى مى روند كه خودروهاى بزرگ حمل زباله در آنجا مستقرند. این خودروها بعد از بارگیرى زباله‌ها را به مراكز دفن و امحاء زباله منتقل مى كنند.

اما مشكل فقط جمع آورى زباله نیست. بخش عمدۀ زباله‌ها معمولا به شیوه‌هاى كاملا سنتى در مناطقى در اطراف شهرها جمع آورى شده، در سطح زمین انبار و یا در زمین دفن مى شود. مسئله این است كه زباله‌هاى تر و خشك معمولاً تفكیک نشده، شیرابۀ زباله‌هاى تر در منطقه پراكنده مى شود و آبهاى زیر زمینى را آلوده مى كند.

زباله‌هاى خشك نظیرانواع قوطى‌هاى فلزى و پلاستیكى حتى اگر به درستى دفن شود تا قرن‌ها ماهیت خود را حفظ خواهند كرد.

شیوۀ جمع آورى، انتقال و امحاء زباله از مهم ترین معضلات شهرهاى ایران است و هر ساله برنامه‌هاى متعددى براى جمع آورى بهتر و انتقال آن به مراكز دفن زباله اجرا مى شود؛ با وجود این گزارش‌هاى زیست محیطى نشان مى دهد كه سیستم جمع آورى، انتقال و نابود كردن زباله با استانداردهاى جهانى فاصله بسیار دارد.

به عقیدۀ كارشناسان، دقت كافى در جمع آورى و انتقال زباله صورت نمى گیرد و زباله‌هاى جمع آورى شده نیز به شیوه‌هاى بسیار سنتى در اطراف شهرها دفن یا سوزانده مى شود.

سواى زباله‌هایى كه در شهرها جمع آورى و به مكان‌هاى امحاء زباله منتقل مى شود، حجم زیادى از زباله‌ها در سطح كشور پراكنده مى شود و بیابان كویر ایران نیز از آسیب زباله‌ها در امان نیست.

جمع آوری مکانیزه زباله

پخش زباله در مقابل منازل، سطح کوچه و خیابان‌ها امکان دسترسی زباله برای جانوران موذی – سختی شرایط جمع آوری زباله شهروندان وجود نداشته و این سامانه دارای مزایای زیادی از جمله افزایش بهداشت عمومی در جمع آوری‌ها، امکان ذخیره سازی موقت زباله در مکانهای امن، جلوگیری از انتشار آلودگی و دسترسی جانوران موذی به زباله‌ها و افزایش ضریب ایمنی و بهداشتی ماموران جمع آوری زباله و غیره است.

از موارد بسیار مهم، توجه به زمان جمع آوری زباله و ساعت بیرون گذاشتن آن (ساعت 9 شب) توسط شهروندان است. و عدم توجه به این مسئله یک سوم نیروها و امکانات باید صرف جمع آوری زباله در روز شود

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *