مبلمان شهری در فضای شهری

در زندگی شهری امروز به ندرت می توان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سروکار نداشته باشد؛ سرپناه، ایستگاه اتوبوس، باجت بلیط فروشی، نیمکت پارک یا تابلوی راهنمایی و رانندگی،فرقی نمی کند، در هر حال هر فرد با یک یا چند گروه از آنها در ارتباط است. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت درشهر را سامان می دهد و باعث بالا رفتن کیفیت استفادۀ شهروندان از خیابان، میدان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. عمده ترین ویژگی مبلمان شهری کاربرد عام آن است. این گروه از محصولات بیش از هر چیز دیگر با تودۀ مردم ارتباط مستقیم دارند.

مبلمان شهری یک از اجزای اصلی فضاهای شهری است که با حضور آنها در هر فضایی می توان کیفیت و کارآیی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری همچنین علاوه بر موارد قبلی با ارائه هدایت، کنترل، امنیت و ابزاری برای سامان بخشی به فضای شهری وظیفت خدمات رسانی به شهروندان و استفاده کنندگان را در فضای شهری به عهده دارد.

مرتضایی، 1381. زارع و پرتوی نژاد، 1385.

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *