نصب مبلمان شهری

مبلمان شهری اغلب با توجه به هزينه پا يين آن ها انتخاب شده و توجه اي به مناسب بودن، دوام و امتيازهاي زيبايي شناختي آنها نم يشود و بيشتر بيانگر نگرشي مصلحت گرايانه است تا روش طراحي سنجيده میتوان سه نوع نصب را در حالت کلی برای مبلمان شهری در نظر گرفت:

الف: نصب سطحی: در این روش مبلمان به طور مستقیم بر روی سطح مانند سطح بتنی به کمک پیچ بولت یا میخ پرچ های
ویژه نصب میشود و یا بر روی سطح، بدون هیچ ثابت کننده ای قرار میگیرد.

نصب با بلوک بتنی:همانند نصب سطحی است ولی در این روش پایه های مبلمان در داخل بلوکی بتنی )فونداسیون
بتنی( ثابت شده است )به کمک پیچ( و به همین شکل در محل نصب می شود. در این روش سطح بستر مانند سنگ فرش
یا آسفالت میتواند روی این بلوک بتنی قرار بگیرد و سطحی بی نقص را در اطراف پایه ها ایجاد کند.

نصب ریشه ای: در این روش پایه های مبلمان مورد نظر به طور مستقیم در مخلوط بتن آماده شده قرار م یگیرد تا بتن سفت شده و پایه را نگه دارد.

عواملی وجود دارند که باعث ناخوشایندی، تمیز نبودن، عدم جذابیت، عدم ابهت، عدم سازماندهی، ناصافی و غیره در
ذهن بیننده در مواجهه با زیبایی نصب یک مبلمان شهری ميشوند، از عوامل عمده در تخريب و نازيبا شدن محل نصب مبلمان هاي
شهري که انسان ها در آن نقش کمرنگ تري دارند مي توان به این عوامل اشاره کرد: نشست زمين – جاري شدن سيلاب
– فرسودگي طبيعي مواد – ترکيدگي بر اثر يخ زدگي – فضولات حيوان – ريشه گياهان.
و عوامل انسانی عبارتند از: جانمايي نامناسب – در نظر نگرفتن بستر نصب ونداليزم – ضعف در طراحي سيستم نصب –
ضعف در مرحله اجراي نصب – تغ يير کاربري مبلمان – تغ يير در جانمايي مبلمان پس از نصب – استفاده مکرر – ضعف
در نگهداري و تعمير – عدم دقت کافي در حمل و نقل – عدم هماهنگي ديگر سازمان هاي شهري

admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *